Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui

 

gallery/dscf5110

    Despre noi

 

 Şcoala a crescut apoi, odată cu cartierul şi odată cu reforma. Docili, lipsiţi de mijloace materiale şi financiare, aşteptam un miracol, ştiind că în cartier era o clădire de şcoală în lucru („un zid început şi neisprăvit”). Ziua de 15 august 1999 avea să ne schimbe destinul, să ne lumineze dumul, să ne împlinească visul, de a desfăşura activitatea didactică în condiţii decente.La 1 SEPTEMBRIE 1999, în curtea interioară, într-o dimineaţă însorită, a avut loc deschiderea festivă a întâiului an şcolar într-o şcoală nouă.Au urmat dotările celor 19 săli de clasă, 3 laboratoare, biblioteca şi sala de sport, cu mobilier şi material didactic necesar, modern, „la standarde europene”, aşa cum prezenta, la acea vreme, media locală. Centrala termică, pusă în funcţiune la 3 noiembrie 1999 era cea care avea să încălzească mâinile copiilor, cândva tremurânde, şi sufletele cadrelor didactice căşrora le îngheţaseră ani de zile mâinile pe stilou şi cretă. Entuziasmul era deplin, implicarea totală. La scurt timp, prin Decizia nr.389 din 8 noiembrie, şcoala a devenit Şcoala cu cls.I-VIII „Mihail Sadoveanu”, „Ceahlăul prozei româneşti” devenind patronul nostru spiritual. Sfinţirea şcolii a avut loc în ziua de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, în prezenţa a numeroase oficialităţi şi prilejuind activităţi sub genericul „Zilele Şcolii”. Manifestările au presupus activităţi metodice, cultural-artistice şi sportive, cuprinzând toate segmentele vieţii şcolare şi ca moment permanent, de înaltă ţinută, simpozionul „Interferenţe spirituale milenare”, având invitaţi de onoare de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. După patru ani, în mai 2004, la o clădire impunătoare s-a adăugat un măreţ Monument Sadoveanu. Şcoala cu cls.I-VIII Nr.10 „Mihail Sadoveanu” şi-a atras repede un bun renume datorită competenţei cadrelor didactice, a bazei didactico-materiale, a performanţelor elevilor, a derulării proiectelor europene, plasându-se printre şcolile cu bune rezultate din judeţ – O ŞCOALĂ A MILENIULUI III. Clădirea însăşi, de o frumuseţe incontestabilă, conferă originalitate, unicitate, care ne determină să ne îndreptăm spre acest lăcaş de înţelepciune şi modelare sufletească având în minte, poate, cuvintele lui Sadoveanu referitoare la anii de şcoală: „Oriunde m-ar purta valurile vieţii, dumneavoastră ştiţi că mă întorc aici, aşa cum albina, după ce explorează câmpia şi cerul, se întoarce la roiul său fără de care nu poate trăi.”

 

  Oferta de curriculum la decizia şcolii:

         

         Învăţământ primar:

  Opţionale - "Caligrafie", “Comunicare şi ortografie”,  “Arta de a te comporta ”, “Educaţie  financiară”,  “Minţi     isteţe”,  “Micii actori”,  “Noi înşine”.

 

         Învăţământul gimnazial:

   Opţional biologie: "Educaţie pentru sănătate"(8 clase din gimnaziu câte 1 oră pe  săptămână).

   

   Opţional: “Gimnastică aerobică”(2 clase din gimnaziu câte o oră pe săptămână).

 

        Oferta extracurriculară:

  - Pregătirea şi participarea elevilor la olimpiadele şcolare pe discipline de învăţământ ;

  - Participarea la concursurile sportive;

  - Activităţi sportive: fotbal, baschet, volei, atletism;

  - Activităţi artistice;

  - Redactări de reviste.

 

      Oferta extracurriculară 2015-2016  -  aici.
 

 

    Dotare

  

  Resurse materiale:

  Obiectivul şcolar este format din:

  - Corp şcoală S+P+3E

  - Corp vestiare P+ LE

  - Sală de sport P

  - Corp de legătură P

 

  Şcoala :

  - număr de clase: 19        

  - laboratoare: 3      -chimie      -fizică       -biologie

  - cabinete: 4   - informatică    - educaţie tehnologică     - limba şi literatura română    - matematică  

  - Sala de sport: - suprafaţa incintei 450 mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/dscf5176

REVISTA ONLINE

gallery/editor

Rezultate

Anunţuri

Performanţe şcolare 2012-2013

Performanţe şcolare 2013-2014

Despre noi

REZULTATELE NOASTRE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

1. Cel mai bun elev de gimnaziu! Chimistul de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui

 

2. Rezultate foarte bune la Evaluarea Naţională 2015 pentru elevii de la  Şcoala Gimnazială  “Mihail Sadoveanu” Vaslui

 

3. Vicecampionii Moldovei la Volei băieţi.

Performanţe şcolare 2014-2015

Tudor Ailioaiei Este Şeful De Promoţie Al Şcolii “Mihail Sadoveanu” Vaslui. El A Încheiat Cei Patru Ani De Gimnaziu Cu 10 Pe Linie Şi Este Singurul Băiat Dintre Cei Şapte Absolvenţi Vasluieni Cu Media Generală 10. Vrea Să Urmeze Cursurile Liceului “Mihail Kogălniceanu”, Iar Visul Său E Să Obţină Un Premiu Important La Olimpiada De Chimie.

 

Şcoala Gimnazialã “Mihail Sadoveanu” Este În Top Cu Un Procent De Promovabilitate De 100% (După Contestaţii).

 

Media Obtinutã De Cei 47 De Absolvenţi Este 7,64, Cu Patru Note De 10, Treisprezece Note Peste 9,50 Si Cu Un Numãr

 

De Paisprezece Medii Peste 9. Tudor Cãtãlin Ailioaiei Este Peste Ceilalţi Colegi Cu O Medie De 9,80 La Evaluare Şi O

 

Medie De 9,85 La Admitere.

 

Echipa De Băieţi A Şcolii “Mihail Sadoveanu” Vaslui A Terminat Pe Locul Doi Etapa Zonală A Olimpiadei Sportului Şcolar
 

La Volei.

1. Protocol concurs ortografie - "Limba română este patria mea" - 2015-2016

2. Regulament concurs ortografie - "Limba română este patria mea" - 2015-2016

3. Bugetul de cheltuieli 2016

4. Concursul Național de Ortografie “Limba română este patria mea...”, faza județeană, 26 martie 2016

5. Concursul Național de Ortografie “Limba română este patria mea...”, faza naţională, 21 mai 2016

1. Protocol concurs ortografie - "Limba română este patria mea" - 2016-2017

 2016-2017

2. Regulament concurs ortografie - "Limba română este patria mea" - 2016-2017

3. Protocol - "Clubul de teatru" - 2016-2017

4. Regulament - "Clubul de teatru" - 2016-2017

1. REZULTATE Faz. Judeteana - Concurs "Limba română este patria mea" - 18.03.2017

2. SUBIECTE Faz. Judeteana - Concurs "Limba română este patria mea" - 18.03.2017

REZULTATE -Concurs National de Ortografie-faza nationala 20 mai 2017

REZULTATE -Concurs Regional "Clubul de teatru" 26 mai 2017

 2017-2018

1. Regulament-Concurs Ortografie-2017-2018

2. Regulament- Clubul de teatru-2017-2018