Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui

 

Proiectele noastre

gallery/college_aboutus

Proiect european "My life, Your Life, Our lives"

2003-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect european "proLine"

2005-2008

 

Parteneri:

St.Andrew's C.E. (Aided)Primary School, Buckland Monachorum, PL20 7NA Yelverton Devon, Anglia– şcoală coordonatoare
Oreston Community Primary School, Plymstock, Plymouth, Devon, Anglia
Franziskus Grundschule, Dortmund, Germania
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui, România
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 “Iorgu Radu”, Bârlad, România

Proiectul şi-a propus: Identificarea şi dezvoltarea modalităţilor de folosire a TIC în orele obişnuite precum şi în activităţile extra şi cros curriculare prin asigurarea unui training corespunzător între şcolile partenere şi prin împărtăşirea experienţelor de bună practică. Crearea de planuri curriculare de integrare a TIC în orele obişnuite; Folosirea TIC pentru a se adapta diferitelor stiluri de învăţare ale tuturor elevilor din şcolile partenere; Extinderea folosirii programelor bazate pe web, a platformelor de comunicaţie ca e-jurnal şi video conferinţe; Dezvoltarea competenţelor şi a încrederii profesorilor în utilizarea TIC în orele de clasă; folosirea experienţei căpătate în proiectele Comenius pentru crearea de opţionale cross-curriculare.

Produsele finale publicate în urma primului an au fost o broşură de prezentare a proiectului şi a şcolilor participante şi un Glossar de termeni de TIC şi matematică.

În al doilea an am realizat postere de prezentare a activităţilor proiectului, o continuare a Glosarului cu termeni din alte domenii studiate de elevi şi o broşură cu site-uri utile.

 

 

Proiect "Clubul micilor artizani"

01.03.2011-31.10.2011

 

            Proiectul "Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!" este finanţat de Fundaţia Soros România, prin programul Fondul de Urgenţă.
—            Scopul proiectului este formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial prin valorificarea unor elemente din tradiţiile locale, naţionale şi europene în rândul elevilor şcolii care provin din medii sociale defavorizate.
—           Proiectul are în special o dimensiune pragmatică şi interdisciplinară şi este centrat pe formarea şi dezvoltarea de competenţe antreprenoriale, de relaţionare cu mediul economico-social, valorificând eficient creativitatea elevilor şi tradiţiile autentice şi în perspectivă, propria afacere, realizând produse artistice tradiţionale stilizate şi comercializându-le într-un cadru bine organizat.

 

Proiect european "A.M.I.C.A."

2011-2013

 

Scop: Promovarea educaţiei interculturale în rândul elevilor, profesorilor, membrilor comunităţii locale ca parte a educaţiei cetăţeniei active europene.

Obiective specifice:

  • —Să înţeleagă rolul unificator al artelor şi meşteşugurilor (muzica, literatura, desenul, actoria, meşteşugurile tradiţionale) în rândul tinerilor  europeni, ca parte a educaţiei lor interculturale;
  • —Să promoveze valori europene comune, atât în rândul profesorilor cât şi al elevilor din întreaga Europă, valori precum: diversitatea culturală şi lingvistică, respectul şi toleranţa faţă de alte culturi şi civilizaţii;
  • —Să promoveze voluntariatul, în special în rândul tinerilor, pentru o mai bună integrare a grupurilor etnice/dezavantajate în şcoală şi comunitate;
  • —Să promoveze limbi europene mai puţin cunoscute (turca, bulgara, româna, lituaniana, olandeza) în rândul tinerilor şi elevilor, ca parte a educaţiei interculturale;
  • —Să-şi îmbunătăţească procesul de predare-învăţare, abilităţile de comunicare (inclusiv în alte limbi străine), precum şi spiritul de echipă al elevilor şi profesorilor la nivelul parteneriatului.

 

Proiect "evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice"

 

 

 

 

gallery/dscf3078
gallery/dscf3171
gallery/dscf3103

Parteneri:

Bishop Loveday CE Primary School – Banbury, Anglia – şcoală coordonatoare
Colegio Huerta del Pilar – Almadén de la Plata, Sevilla, Spania
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 “Mihail Sadoveanu” - Vaslui, România

Proiectul a urmărit ca elevii celor trei şcoli să cunoască mediul de viaţă, obiceiurile şi preocupările copiilor din ţările participante, îmbunătăţindu-şi cunoştinţele de limbi străine şi TIC, pentru a înlătura posibile prejudecăţi şi a impune în şcoli dimensiunea europeană, cu o creştere a motivaţiei şi a randamentului atât la elevi, cât şi la cadrele didactice.

Astfel, în primul an accentul s-a pus pe sărbători, obiceiuri şi tradiţii, produsul final fiind un calendar de tradiţii.

În al doilea an ne-am propus cunoaşterea zonei geografice în care se situează fiecare din cele trei şcoli, cu vegetaţia şi fauna caracteristică, precum şi o perspectivă agroalimentară, elevii creând o broşură de prezentare a reţetelor tradiţionale din zona lor.

În al treilea an ne-am concentrat asupra pasiunilor şi preocupărilor elevilor, care au realizat o revistă cu basmele şi legendele lor preferate, illustrate de ei înşişi, cântece pentru copii şi scurte articole despre oraşul/satul lor şi activităţi curente.

gallery/proiect my life
gallery/proiect proline
gallery/5.logo amica_romania
gallery/poza grup amica
gallery/dscf5126
gallery/dscf5126
gallery/dscf5176
gallery/dscf5179
gallery/logo1
gallery/mascota ro
gallery/mascotacomuna
gallery/picture2

 

 

 PROIECTUL EUROPEAN - „IDEAL – Iniţiative de dezvoltare educaţională prin Advanced Learning”, în cadrul Programului Erasmus + , Acţiunea cheie K1 – mobilitatea persoanelor în scop educaţional - 2015-2016

 

Vizitaţi şi pagina web a proiectului: http://erasmusplusideal.wikispaces.com/

Vizitaţi şi pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/ErasmusplusIDEAL/?fref=ts